Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEREIDENDE OEFENINGEN

trouwens niet mogelijk de oefening verkeerd uit te voeren, omdat de leerling zoodra hij het evenwicht verloren heeft, niet meer in staat is op een andere wijze dan eerst met het hoofd in het water te komen.

Hierop volgt de duik als aangegeven in afbeelding 66. Ook nu

weer laat de leerling het lichaam voorover vallen en zal hij zoodra het evenwicht verloren is vanzelf een duik maken. Dikwijls zal het voorkomen, dat de leerling bang wordt en zich niet laat vallen, maar op het laatste moment een stap naar voren gaat maken. De leerling kan den val voorover dan niet meer voorkomen, maar oefent er toch nog zooveel invloed op uit, dat niet van een duik gesproken kan worden, maar meer van voor¬

over vallen op het water sprake is. Herhaaldelijk wordt aanbevolen deze oefening vooraf te laten gaan door een duik uit dezelfde houding, maar met gebogen knieën. Wij kunnen deze oefening niet aanbevelen, omdat de leerlingen de neiging hebben de knieën gedurende den val te strekken, waardoor een afzet gemaakt wordt en de kans groot is, dat geen duik maar een min of meer mislukte start, dat is een val op het water, wordt gemaakt.

Verreweg het beste is dan ook onmiddellijk tot de oefening in fig. 66 afgebeeld over te gaan. De leerling moet gedurende het laatste gedeelte van den val trachten zooveel mogelijk het lichaam te strekken. Veel gelegenheid is daarvoor wel niet, omdat de af te leggen weg betrekkelijk kort is, maar van eenige strekking kan toch wel sprake zijn.

Deze beide voorgaande oefeningen zijn alleen geschikt om van de i-meter plank uit te voeren. Zij kunnen niet van grooter hoogte gemaakt worden, omdat de houding van het lichaam een draaiing om de breedteas in de hand werkt en deze draaiing van de 3meter plank gedurende den geheelen weg zou worden voortgezet, waardoor het lichaam veel meer dan een halve draai om de breedteas maakt. Weliswaar kan de leerling dit doordraaien voorkomen door het lichaam te strekken, maar gedurende deze eerste oefe-

Manger, Zwemmen

Sluiten