Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPRINGEN EN DUIKEN

De leerling zorge er voor hoog op te springen en het lichaam tijdens den geheelen duur van den sprong gestrekt te houden. In den beginne zal de leerling veel moeite hebben het lichaam gestrekt te houden en tegelijkertijd een halven draai om de breedteas te maken. Veelal zullen wij dan ook zien, dat een buiging in de heupen gemaakt wordt, waardoor de romp voorover gebracht wordt hetgeen de draaiing bevordert. Er is geen bezwaar tegen, dat de leerling deze buiging uitvoert om den draai te vergemakkelijken. Hij zal echter langzamerhand steeds minder voorover moeten buigen, waardoor hij van lieverlee van zelf het juiste gevoel voor den sprong krijgt en na eenige oefening den halven draai om de breedte as, als het ware bij intuïtie, kan uitvoeren, terwijl het lichaam volledig gestrekt blijft.

De zweefsprong of -duik wordt thans beoefend met aanloop. De sprong lijkt heel eenvoudig, maar is zeer moeilijk. Een zeer langdurige oefening zal noodig zijn voor de springer den sprong in perfectie kan uitvoeren.

Feitelijk behoort het aanleeren van den zweefsprong niet meer tot de voorbereidende oefeningen. Wij hebben dezen sprong hierbij echter opgenomen, omdat ook deze sprong beschouwd moet worden als één der sprongen, welke volkomen beheerscht moet worden, wil men andere sprongen naar behooren leeren uitvoeren. Iedere beoefenaar van de springkunst kan veilig aannemen, dat wanneer hij den zweefsprong in perfectie kan uitvoeren, in staat is ook andere sprongen goed onder de knie te krijgen.

Schoonspringen.

Het zou ons te ver voeren van alle sprongen een beschrijving te geven. Wij moeten dan ook volstaan met ons te bepalen tot een opsomming en indeeling der verschillende sprongen. In de meeste gevallen zegt de benaming van den sprong heel duidelijk, hoe de sprong uitgevoerd zal worden en is een nadere omschrijving totaal overbodig.

Het is niet goed mogelijk aan te geven hoe de sprongen aangeleerd kunnen worden. Wel kan de leider eenige aanwijzingen geven, maar deze aanwijzingen komen voor een groot deel neer op een aangeven van de fouten, welke bij de uitvoering van den sprong gemaakt zijn. Zoo nu en dan is het wel eens mogelijk

Sluiten