Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPRINGEN EN DUIKEN

De aanvangshouding bij sprongen met aanloop is aangenomen, zoodra de springer gereed is om de eerste pas van den aanloop te maken.

c. De aanloop moet licht zijn, recht naar voren en zonder aarzeling geschieden en moet uit minstens 3 passen bestaan, alvorens de voorsprong naar de punt van de plank geschiedt.

d. De afsprong moet moedig, zelfbewust en zoo hoog mogelijk zijn. Bij het springen van de veerplank, moet bij alle sprongen, met gesloten voeten gelijktijdig afgesprongen worden; bij het torenspringen kan ook met een been afgesprongen worden. Bij springen uit handstand moet de springer eerst een rustige en zuivere handstand toonen, waarbij het geheele lichaam gestrekt is.

e. Gedurende de vlucht kan het lichaam gestrekt, gehoekt of gehurkt zijn. Bij de gestrekte uitvoering mag het lichaam noch in de heupen, noch in de knieën gebogen worden. De beenen zijn gesloten met naar beneden gestrekte teenen. Bij de gehoekte höuding is het lichaam in de heupen gebogen, de knieën en de teenen zijn gestrekt.

Bij de gehurkte uitvoering is het lichaam zoo klein mogelijk opgerold, met gesloten knieën en gestrekte teenen.

Bij de zweefsprong voorwaarts, zijn de armen gedurende de vlucht op schouderhoogte zijwaarts gestrekt; kort voor het in het water schieten worden zij boven het hoofd gestrekt in de lengte van het lichaam. Bij de snoek- en hurksprong is de armhouding vrij.

f. Bij hurksalto’s, uitgezonderd de zweefsalto, moet het hurken dadelijk na het verlaten van de plank geschieden, terwijl bij zweefsalto’s eerst duidelijk een zweefsprong moet getoond worden voor de salto geschiedt; die salto moet zoo vlug mogelijk uitgevoerd worden.

g. Het in het water komen moet steeds loodrecht of nagenoeg loodrecht geschieden, waarbij het lichaam geheel gestrekt is. Bij alle sprongen, waarbij het hoofd het eerst in het water komt, zijn de armen gestrekt boven het hoofd, terwijl de handen elkaar raken. Bij die sprongen, waarbij de voeten het eerst in het water komen, zijn de armen gestrekt langs het lichaam, zonder buigen in de ellebogen.

Zooals uit bovenstaand reglement blijkt, kunnen de sprongen

Sluiten