Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOONSPRINGEN

in gestrekte, gehurkte en gehoekte houding worden uitgevoerd. Ter verduidelijking der omschrijving verwijzen wij naar de hierna

volgende at Deeidingen. Atbeelding 71 toont de volledig gestrekte houding, nummer 72 de gehurkte houding, terwijl afbeelding 75 de geboekte houding laat zien. Vrijwel alle sprongen kunnen zoowel in gestrekte als in gehoekte en gehurkte houding worden uitgevoerd. In welke houding de sprong het moeilijkst is, hangt van den sprong af. De eene sprong is in gehoekte houding het moeilijkst en wordt in deze houding uitgevoerd het

hoogst gewaardeerd, voor een andere sprong wordt in de gestrekte houding het hoogste aantal punten gegeven.

Doorgaans wordt voor het wedstrijd-springen de 3-meter plank gebruikt. De 1 -meter plank wordt voor de wedstrijden vrijwel nimmer gebruikt. Worden de sprongen van grooter hoogte dan van de 3-meter plank gemaakt, dan spreekt men van torenspringen. Bij het springen van den toren wordt van 5 en 10 meter hoogte gesprongen. Van deze hoogten wordt niet gesprongen vaneen veerende plank, maar van onbeweeglijke platvormen.

De sprongen worden verdeeld in twee eroote nroenen n.1. ..Soron-

gen van de veerplank” en „Sprongen van den toren”. Beide groepen worden weer in andere groepen onder verdeeld. De indeeling houdt verband met den stand, waaruit de sprong gemaakt

Sluiten