Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „KOSMOS” — AMSTERDAM

ONZE BOOT

Practisch handboek voor onderhoud en reparatie van kano’s, roei-, zeil- en motorboten Door J. M. BRASSER

Met 136 afbeeldingen naar foto’s en tekeningen Gebonden . . . , £ 2.75

Elke bootbezitter

die jarenlang plezier van zijn boot wil hebben en zijn onkostenrekening laag wil houden, schaffe zich dit boek aan, waarin onderhoud en reparatie van alle onderdelen op prettig leesbare en voor iedereen begrijpelijke wijze worden behandeld.

Het grote aantal wenken en raadgevingen, toegelicht met ruim 130 illustraties naar foto’s en tekeningen, maakt het voor den bootbezitter — onverschillig of zijn boot een kano, zeilboot of motorvaartuig is — tot een bijzonder nuttig handboek, dat zijn aanschaffingsprijs gemakkelijk laat terugverdienen.

BOUW ZELF UW KANO

Handleiding tén dienste van amateurs en kanowerven Door J. M. BRASSER

Met bouwbeschrijving en uitvouwbare werkteekeningen van 6 verschillende typen sharpie en rondspantkano’s Gebonden f 1.75

BOUW ZELF UW ZEILBOOT

Handleiding ten dienste van amateurs en bootbouwers Door J. M. BRASSER

Met bouwbeschrijving en uitvouwbare werkteekeningen van 4 verschillende typen sharpie en rondspantbooten

Gebonden f 2,25

VERKRIJGBAAR IN ELKEN BOEKHANDEL EN BIJ DE UITGEVERS

Sluiten