Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

§ BEHANDELD ONDERWERP. Blz.

Inleiding . . ... . . . • '

1. Eenparige beweging 8

2. Eenparig versnelde beweging 10.

3. Eenparig vertraagde beweging 13

4. Herhaling. . . ■ • • • • • • 16

5. Krachten. Zwaartekracht 18

6. Evenwijdige krachten. Bepaling van grootte en richting der resultante . ... . . 20

7. Momenten 22

8. Evenwijdige krachten. Bepaling van de plaats der

resultante 25

9. H e r h a 1 i n g . . . . , • . 28

10. Niet-evenwijdige krachten.

Samenstellen van twee krachten, die in 1 punt werken 30

11. Niet-evenwijdige krachten.

Samenstellen van twee krachten, die niet. in hetzelfde punt werken • • • • 83

12. De krachtendriehoek 35

13. H e r h a 1 i n g . 37

14. Ontbinden van een kracht in twee evenwijdige

krachten 38

15. Ontbinden van een kracht in twee niet-evenwijdige

krachten • ,• • •

16. Evenwicht-makende krachten 45

17. Herhaling ........ • • • * - 48

18. Algemene herhaling 49

Sluiten