Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§!•

Eenparige beweging.

Een fietser legt elke seconde 5 m af. In 7 seconden legt hij 7 X 5 m = 35 m af. We hebben hier drie grootheden: snelheid (= 5 m per sec), tijd (= 7 sec) en afgelegde weg (== 35 m).

Onthoud: afgelegde weg = snelheid X tijd.

s - = v X t *)

Noemen we de lengte van een rechthoek t, de breedte v en

de oppervlakte s, dan

De lengte geeft dus '/////////////^ het aantal seconden

V van de tjjd aan’ de

'y///y////y///y//y/yy/y// breedte geeft de snelyyyyyyyy/yyy/^^ heid aan in m per sec

'//////////////////////A (m/sec) en de opperFjg j vlakte geeft het aantal

meters van de afgelegde weg aan. Uit de figuur lezen we gemakkelijk de formule en de afgeleide formules:

s s

s = vt;, v = -7 en t = -

t, . v

' Steeds moeten bij elkaar behorende maten 'gebruikt worden!

afgel. weg tijd snelheid

km sec km/sec

km uur km/uur

m sec m/sec

cm sec cm/sec

Fig. l.

*) s = spatium = afstand, v = velocitas = snelheid. t = tempus = tijd.

Sluiten