Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een gemiddelde snelheid van 450,382 km/uur. Hoeveel uren en minuten duurde de vlucht?

10. Zie vr. 9. Bereken de snelheid in m/sec (in cm nauw-, keurig).

§2.

Eenparig versnelde beweging.

Als een trein, auto, enz. begint te rijden is gedurende enige

tijd de beweging met eenparig. De snelheid neemt toe. Is deze toeneming regelmatig, dan noemt men het eenparig versnelde beweging-

Fig. 3 wordt gebruikt bij vraagstukken over een eenparig

versnelde beweging. De horizontale lijn geeft de tijd aan. In fig. 3 stelt die lijn 7 sec voor.

De vertikale lijnen geven de snelheid aan; Vj is de snelheid aan het einde van de eerste sec, v3 die aan het einde van de derde sec, enz. We zien, dat v3 = 3 X vx; v7 = 7 X vx. In het algemeen vt = t X vj‘.

De oppervlakte van de figuur, st, geeft de afgelegde weg in t seconden aan.

Is vx = 2 m/sec, dan is v5 = 5 X 2 m/sec = 10 m/sec. In 5 sec is de snelheid dus met 10 m/sec vermeerderd.

De snelheidsvermeerdering wordt per sec opgegeven, heet dan versnelling en wordt voorgesteld door de letter a. In bo-

. ... ... 10 m/sec » , „

venstaand geval is de versnelling ^—- per sec = 2 m/sec

per sec, kortweg: a = 2 m/sec2. *)

We kunnen nu ook zeggen vfl = 6a.

*) a — acceleratio = versnelling.

Sluiten