Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na rtnnpwiüHp van ppti driehoek is 1 basis X hoogte. Die

oppervlakte stelt ae atgelegde weg voor; de afgelegde weg =

= iXfXv„ ziefig.4.

Voor vt kunnen we zetten aXf.

Dus:

s = iXtXaXt = iat2-

De weg, in de vierde sec afgelegd, wordt, voorgesteld door

het trapezium aocu, zie fig. 5. De hoogte AB = 1 sec, De lijn, die het midden van AB met het midden van CD verbindt, is 3£ a. De afgelegde weg in de vierde seconde is dus 3ia X 1 = 3\a.

In de f-de sec wordt (t — i) X a meter'af gelegd. Formules: Vt = at St = Jat2 St« = a (t — £)

Vt St Ste

Afgeleide formules: a = -j a~ t \

t = ?i fl==?J t = Si + i

a p a

Bij elkaar behorende maten:

afgei, weg tijd I snelheid | versnelling

cm I sec | cm/sec | cm/sec2 m sec m/sec m/sec2

Voorbeeld: Een lichaam heeft een eenparig versnelde bewe-

Sluiten