Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Zie vr. 6. In hoeveel tijd heeft de wagen in totaal 400 m af gelegd? ^

8. Een lichaam beweegt zich gedurende 10 sec met een eenparige beweging, snelheid 40 cm/sec. Een tweede lichaam legt in dezelfde tijd een even lange weg af met een eenparig versnelde beweging. Bereken de versnelling.

9. Een lichaam beweegt zich gedurende 8 minuten met een eenparig versnelde beweging. In de 8e sec wordt 15 cm af gelegd. Hoeveel cm wordt in de 8e min af gelegd?

10. Een lichaam, dat een eenparig versnelde beweging heeft, legt in de 10e seconde 18 m meer af dan in de 4e seconde. Hoeveel m legt het in 12 sec af?

§3. V

Eenparig vertraagde beweging.

Wanneer de snelheid van een bewegend lichaam regelmatig

afneemt, heeft het een eenparig vertraa^e beweging.

Fig. 7 wordt gebruikt bij vraagstukken over een eenparig vertraagde beweging. De horizontale lijn geeft de tijd aan.

In fig. 7 stelt die lijn 6 sec voor. De vertikale lijnen geven de snelheid aan, v0 is de beginsnelheid, vx is de snelheid aan het einde van de eerste sec, a is de vertraging, d.i. de snelheidsvermindering per sec. We zien, dat.Vx = v0 — a; v3 = v0 — 3a. In het algemeen: vt = vo —• °t-

De oppervlakte van de figuur, st, geeft de afgelegde weg in t sec aan; de af gelegde weg = | X f X v0 = iv0t.

Fig. 7.

Sluiten