Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Een lichaam heeft een eenparig vertraagde beweging en legt een weg van 80 m af in 8 sec. Het lichaam is dan m rust. Bereken de beginsnelheid.

Oplossing:

t = 8 Fig. 9.

St _8

aF<“'

De beginsnelheid is dus 20 m/sec.

Denk er om: eerst de tekening!

OPGAVEN.

1. Een lichaam heeft een snelheid van 240 cm/sec. Het krijgt 1 een eenparig vertraagde beweging en komt in 30 sec tot

rust. Bereken de vertraging. -

2. Een lichaam heeft een snelheid van 15om/sec. Het krijgt

een vertraging van Ö,25pn/sec2. Bereken de snelheid na 12 sec. /

3. Een lichaam heeft een snelheid van 63 cm/sec. Het krijgt een vertraging van 3 cm/sec2. Na hoeveel sec is de snelheid nog 39 cm/sec?

4. Een lichaam heeft een snelheid van 45 m/sec. Het krijgt een vertraging, waardoor het in 18 sec tot rust komt. Bereken de afgelegde weg.

5. Een lichaam legt een weg van 85 cm met een eenparig vertraagde beweging in 17 sec af; dan is het in rust. Bereken de beginsnelheid.

6. Een bal rolt tegen een helling op. De beginsnelheid is

Sluiten