Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een eenparig vertraagde beweging, nog 625 cm/sec. De vertraging is 25 cm/sec2. Hoeveel sec na het begin der beweging is het lichaam in rust?

7. Een lichaam legt in 35 sec met een eenparige beweging 777 m af. Hoeveel m wordt afgelegd door een lichaam, dat met dezelfde snelheid begint en eenparig vertraagd na 35 sec tot rust komt?

8. Een wielrijder legt in 1£ uur 27 km af. Bereken de snelheid per sec.

9. Een bal wordt tegen een helling opgerold met een beginsnelheid van 5 m/sec. De vertraging bedraagt 0.5 m/sec2. Nadat het lichaam tot rust is gekomen, krijgt het een versnelling van 0,5 m/sec2. Na hoeveel tijd is de bal

• weer beneden?

10. Een lichaam heeft een eenparig vertraagde beweging met een beginsnelheid van 12 cm/sec. Hoe groot is de snelheid van een tweede lichaam, dat met eenparige beweging in dezelfde tijd eenzelfde weg af legt?

Koudijs en Wolters-Marx, Werktuigkunde I.

2

Sluiten