Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter verduidelijking kan ook een tweede toestel dienen. Zie fig. 17. Door een los bord er achter te plaatsen kan men de richting der krachten eemakkeliik tekenen. Ook hier bliikt. dat

de resultante bepaald kan worden m.b.v. een parallelogram (zie fig. 18).

Kx is 12 kg en K2is 16 kg. De ingesloten hoek is 80°.

We tekenen Z A = 80°. Volgens de krachtenschaal (1 cm = 4 kg) tekenen we Ki drie en K2 vier cm lang. Daarna trekken we BD evenwijdig aan AC en CD evenwijdig aan AB. De diagonaal AD geeft de plaats, de grootte en de richting van de resultante aan. R wordt voorgesteld door een lijn van

5,4 cm, dus K = 5,4 X 4 kg = 2-1 ,b kg.

We hebben dus nodig de tekening (zie fig. 18) en verder: Kj. - 12 kg K2 = 16 kg

R = 5,4 X 4 kg = 21,6 kg.

Voorbeeld: Op punt A werken 2 krachten: = 40 kg en

K2 = 30 kg, onder een hoek van 90°. Bepaal de resultante. Oplossing:

Sluiten