Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ยง 14.

Ontbinden van een kracht in twee evenwijdige krachten.

Wanneer we een kracht ontbinden in twee krachten, die in dezelfde lijn werken, dan kunnen ze in gelijke richting of tegengesteld aan elkaar werken.

Werken ze in dezelfde richting, dan is hun som gelijk aan de gegeven kracht. Werken ze tegengesteld, dan is hun verschil daaraan gelijk.

Wanneer we een kracht ontbinden in twee evenwijdige krachten, die niet in dezelfde lijn werken, dan kunnen ze ook in gelijke richting of tegengesteld aan elkaar werken.

In fig. 26 is R de resultante van 1^ en K2. We kunnen dus Kx en K2 door R vervangen en het resultaat blijft gelijk. Omgekeerd kunnen we R door Kx en K2 vervangen, zonder dat het resultaat verandert. We passen dan de momentenstelling

Sluiten