Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verbindingslijn der ogen is. Hoe groot is de spanning in het koord?

4. Op een telefoonpaal (waar bovengrondse leiding in ondergrondse leiding overgaat) werkt een horizontale kracht op 4 m hoogte, groot 120 kg. Op dezelfde hoogte is een kabel aangebracht, die een hoek van 45° met de paal maakt. Bepaal de druk in de paal en de spanning in de kabel.

5. De spantbenen van een kapspant, die 4 m lang zijn, sluiten een rechte hoek in. De vertikale druk op het bevestigingspunt is 500 kg. Bepaal de drukspanning in de spantbenen.

6. Om een perronwagen vooruit te duwen heeft men een kracht van 30 kg nodig op de boom, die een hoek van 30° met het horizontale vlak maakt. Hoe groot is de kracht, die de wagen op het perron drukt(vertikaal)en hoe groot de horizontale kracht, die de wagen vooruit duwt?

7. Een hellend vlak maakt met het horizontale vlak een hoek (hellingshoek) van 20°. Op de helling ligt een voorwerp, zwaar 25 kg. Bepaal de normaaldruk en de kracht langs het vlak.

8. Een polsstok maakt een hoek van 60° met de vloer. Hii

wordt met een kracht van 30 kg in de richting van de stok gedrukt. Hoe groot is de normaaldruk en hoe groot de kracht evenwijdig aan de vloer?

9. Een katrol hangt aan een haak, die door middel van 2 stangen aan een muur is bevestigd (zie fig. 35). De stangen maken met de muur hoeken van 60°. Op de as van de katrol wordt een kracht

van 160 kg vertikaal naar beneden uitgeoefend. Bepaal de spanning in de staven.

Sluiten