Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. W. en C. F. FREDERIK

AANSLUITING REKENEN OP DE LAGERE SCHOOL, MEETKUNDE U.L.O., H.B.S. EN GYMNASIUM.

ƒ 0.90. Antw. ƒ 0.30 (gratis voor gebruikers).

P. W. FREDERIK en J. DE RAAD

DE PERSPECTIEVISCHE VERSCHIJNSELEN

ten dienste van de onderwijzei*sopleiding. ƒ 1.25.

H. C- BOONSTRA

PRACTISCHE VRAAGSTUKKEN OVER DE BESCHRIJVENDE MEETKUNDE

met hoofdpunten van de theorie ten dienste van het nijverheidsonderwijs. * 2de druk, met 49 fig. ƒ 1.20.

C. GROUSTRA en F. v. GUNST

TAALCURSUS VOOR NIJVERHEIDSSCHOLEN

2de druk, geheel omgewèrkt door F. v. Gunst en C. v. Wijk.

ƒ 1.75, gec. ƒ 2.00.

D. DE VRIES

BOUWKUNDE

Handleiding bij het onderwijs in de kennis der bouwmaterialen. De voornaamste materialen der bouwambachten. Leerboek voor inrichtingen van technisch onderwijs en yoor eigen studie.

Deel ï. Steen -— 4de driik, bewerkt door F. Wind.

ƒ 2.00, geb. ƒ 2.75.

Deel-II. Hout — 4de druk, bewerkt door F. Wind.

ƒ 2.00, geb, ƒ 2.75.

Uitgaven van P. NOORDHQFF N.V. Groningen'—Batavia

Sluiten