Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schipper, Barthoiomeus Zwartewaal, zit pijprookend in 't vooronder. Ze zegt hem, bij wijze van begroeting: „Een kwaaie douw geweest, Zwartewaal."

„Een kwaaie douw, wèl gezegd."

„Maar daar is hier raad voor. Wij maken alles."

„Zoo, jullie maken alles. Is het waar, maken jullie hier de schepen heel, maar de schippers kapot? Wat gaat dat hier worden met mijn bestaan? Je hebt een kwaaien naam, datbetreffend."

„Een kwaaie naam?"

„Als de zwarte pokken, onder ons schippers. En daarom.... eerst helder op over de condities. Scheepsrisico betaalt, ik betaal niet."

„In ons contract verluidt dat anders. Maar eerst een woord over dien kwaaien naam. Wat heb jij, Bart Zwartewaal, wat heb jij op onzen naam te commandeeren?"

„Vraag 't aan de schipperij. Mijn is verteld, dat je een mensch het murg uit zijn ruggegraat zuigt, tot er geld is."

„Kan ik werken en m'n werkvolk betalen zonder geld? Moet ik m'n leveranciers zelf soms niet betalen ?"

„Natuurlijk. Maar daar is onderscheid. En we zeggen, dat er maar kwalijk goeie wil in de Kroonprinces huist. Dat heb ik op je naam te commandeeren, anders niks. Maar 't is wèl. 't Is mij te veel, om m'n bestaan hier te gaan wagen. En ik kom met m'n klipper niet op jouw werf, aleer we 't accoord zijn. Een schuit op het droge leit aan een sterke ketting. Op het water ben ik vrij man."

„Vrij man? En m'n contract?"

„Als er tóch gerecht moet worden, dan als vrij man.'*

„Wat wil je?"

„Duzend gulden wil ik storten als het uiterste part, voor hetgeen Scheepsrisico niet zou willen betalen. En dan moet ik daarvoor nu al gevrijwaard worden. Dus eerst een ander contract."

„Een ander contract? Ik hèb een contract. Waarom zou ik, wat ik heb, afgeven? Want hoe kom ik er voor te staan.

Sluiten