Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als straks scheepsrisico niets betaalt? Dat wordt windhandel."

„Ja, wat zou je doen als ik er zóó op kwam, met het bestaande contract en scheepsrisico betaalde niet? Zou je dan wachten, tot ik scheepsrisico uitgerecht heb ?"

„Laten we daar nog niet over praten."

„En daar gaat het juist om. Jij wacht daarop niet. Je verkoopt m'n schip, m'n huis en kluis, m'n broodwinning tevens, dat doe je als scheepsrisico kapsies maakt. En als ik dan later m'n recht bekom en met m'n recht het geld, dan heb ik wèl de werfkosten in m'n handen, maar geen schip meer om op te varen. En daarom kom ik je werf niet op.... eerst een ander contract!"

„Waarom heb je je dan liierheen laten sleepen?"

„Wat ik weet, dat weet ik van vandaag."

„Wie heeft jouw dan kopschuw gemaakt van de Kroonprinces?"

„Voor mij een weet, voor jou een vraag."

„Zoo! Dat mag ik dus nog niet eens weten. Je vraagt mij om afstand te doen van een contract, dat jou bindt gelijk het ons bindt, je vraagt me om een windhandel met je aan te gaan over scheepsreparatie, maar wie van onze werf geschonden heeft, dat verberg je. Dan blijft het, zoo het is."

„Maar al had niemand gesproken, je hebt eigens gesproken. Je geeft me geen uitsluitsel op m'n vraag, of je wachten zal met de rekening tot ik zal zijn uitgerecht. Je wilt geen windhandel aangaan om de scheepsreparatie, maar je vraagt van mij, dat ik mijn broodwinning als een dobbelprijs zal uitzetten. Dat weegt zwaarder. En ik dank je voor de eer. Ik kom er niet op of eerst.... een ander contract."

„En ik praat nog niet over verandering van de afspraak, of je zal me hebben te zeggen, wie van ons geschonden heeft."

„Dat zeg ik niet."

„Dan blijft het, zoo het is en dat zei ik al eer."

„En wat ga je dan doen?"

„Ikke? Wel; niks. Wachten. Het contract verluidt: over

Sluiten