Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kroonprinces zwijgt. Het is een eerlijke vent, die daar tegenover haar zit. Ze doet haar gonjebaal af. Dat geeft toch meer pas in dees heldere schipperswoning. Ja, ze weet wel, de schipperij is zwaar. Zwaar vooral voor een vent alleen. Waarom is deze vent alleen ? Een bonk van een man, als uit eikenhout gekapt. Moet je dien nek zien, die schoften, die armen. Ze kijkt hem in zijn grijze oogen, ze kijkt hem tot in zijn achterhoofd. „Zwartewaal", zegt ze.... „en als ik het doe, als ik het contract voor je eigen oogen verscheur en mèt jou het risico neem; wat dan? Zal je me dan zeggen, wie of 't geweest is, die van ons heeft geschonden ?"

„Nee.... want dat heb ik versproken."

„Je bent een harde verdommeling."

«En jij bent een rauw vrouwmensch."

„Dan moet het maar hart tegen hart ?"

Hij kijkt schielijk op. „Heb jij wel een hart?"

„Of ik een hart heb, Bart Zwartewaal ? Of dat ik een hart heb? Voor m'n werf en m'n volk, ja dat heb ik. Daarvoor heb ik hart; verdommeling! Zie je daar die schuit op m'n werf? Daarvan is gisteren de vrouw uitgedragen. Ik heb met den vent al afgerekend, maar daar blijft vast nog aan de lat staan van de laatste verschotten. Denk jij, dat ik de Gezina daarvoor aan de ketting Iaat leggen? Ik zal niet ree de laatste stuiver ontvangen en zeker niet op mijn tijd. De laatste stuiver leit in de brandkast van het ziekenhuis. Als je lijf beursc.h is, moet je alles vooruit betalen. En bij ons, om een gammele schuit, gaat het op de lange lat? Dat is de verkeerde wereld. Maar jij wilt weten, of ik een hart heb?" Ze staat wijdbeens voor den schipper, oog in oog. „M'n hart is er wee van geworden," zegt ze zacht. „Op een werf zie je nog meer ellendigheid dan in een ziekenhuis. Maar waarom vraag jij naar m'n hart? Ik heb een contract; dat en dat alleen bestaat er tusschen jou en mij."

Ineens springt de schipper recht en slaat naast haar. „Zal je me dan niet kapot maken?" Hij buigt zich vertrouwelijk naar het vrouwmensch toe.

„Hier, loeder!" schreeuwt ze heesch en stoot hem fel in

Sluiten