Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze weet ook, dat ze er gelukkig mee is. Want nu eerst weet ze, gevreesd te hebben, dat de Kroonprinces een meermin zou geweest zijn met geschubde staart.... hoe had ze zoo'n lang dom ding ooit rechtop kunnen plaatsen op een voetstuk? Zoo is het beter: kleurig geverfde meerminnen met glazige oogen, werk van Duitsche beeldsnijders uit haar vaders tijd, ze weet er zich uit de verte nog het bestaan van te herinneren, zulke onnoozele gekerfde houtblokken zonder veel waarde acht ze rijp voor nagelvuur, en stellig niet waardig, het altijddurende embleem te zijn van een floreerend bedrijf. Maar deze kroonprinces, ze heeft statie. En ze is ongewoon. Ze is wat aparts en zal dat op haar werf zelfs zijn voor de schippers, die toch véél plegen te zien en te beleven op hun vaarten.

Bart Zwartewaal kijkt niet naar het beeld, zijn oud familiestuk. Hij kijkt naar Cato en ziet nu toch ook, dat het felle staren naar dit nieuw bezit, haar manhaftig wezen vermildert.

„Je vindt het mooi?" vraagt hij, weltevree.

,,'t Komt op een voetstuk van pleton bij ons op de werf te staan," is haar weerwoord, alsof hij dat nog niet wist. Ze zegt het zonder hem aan te zien. En tegelijk is haar aandacht weer opgezogen door die twee houtere oogen. Ze wilde er nu maar mee thuis te zijn en het voetstuk klaar hebben en 't beeld voorgoed en altijd geplaatst. Maar ook wil ze nog wel wat genieten van de trubbels der omzwervingen, met haar kostbaren last. Het komt haar voor, dat ze heden iets verworven heeft, dat van diepgaande waarde voor haar verder bestaan gaat worden. En zonder dat te willen, gaat ze daarop doordenken, starend in die blinde houtoogen, die toch leven. Die oogen antwoorden niet, maar aanvaarden wel gewillig alles wat er miert in haar hoofd. Hoè zal haar toekomst zijn? Wie aan zijn toekomst denkt, strengelt dan verlangens met verwachtingen. En wat verwacht nu de kroonprinces? Levensgeluk!

Maar wat maakt nu en in de toekomst haar geluk uit? Een huis als een paleis met een tuin vol kleurige blommen

Sluiten