Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders kunnen.... vandaag mag hij wat meer vorderen dan rechttoe. Ze rijden naar den steiger en het harde houten beeld staat tusschen hen in. Maar als het afgeleverd is in 't kantoor, toevertrouwd met veel vieren en vijven aan den wallebaas, die ze — zonder zijn houten poot — nog gekend heeft als machinist van de ljssel II, gaan ze samen wéér de stad in.

Bart Zwartewaal heeft er nu zijn draai in. Hij zegt niet veel en Cato denkt na. Maar hij is nu tevreê, dat ze met hem meeloopen wil, door de stad die hij kent en zij niet. Hier kan hij haar winkels laten zien en café's, de ligplaats der binnenschipperij, 't aardige los- en laadbedrijf aan de pakhuizen van de binnenhavens. Ook naar de zeehavens zijn ze geweest en op de veemen, waar Bart als schipper goed thuis was en door niemand gehinderd werd. Hij liet haar de inklaringen zien en 't werk van de rivierpolitie; ze zijn met een watertankbootje meegevaren en Cato genoot. Wat was de schipperij hier breed uitgebouwd, hoe leefde deze stad van de welvaart, aangevoerd en afgevoerd door schepen aller slag. Ze heeft een Rijnsleep zien arriveeren en is op de machtige radersleepen geweest. Een sleeper.... stel je dat voor.... grooter dan het grootste schip, dat ooit op haar werf was verschenen. En eer ze die machtige Duitsehe raderschepen goed bekeken had, lag een der Rijnkasten al in lossing; wat ging dat hier gauw en bekwaam. Ze heeft het bedrijf der tagrijns en zoetelaars mooi afgekeken en toen ze honger kreeg, en moei werd van 't vele gaan, trof het precies dat Bart een naneef in 't oog kreeg, die afvoer naar Zeeland. Ze zijn toen met dat stoombootje naar Kralingsche Veer opgevaren en aldaar zijn ze neergestreken hij Jan van den Akker, waar Bart zooveel als kind in huis bleek te zijn. Ze vond het daar oprecht mooi, in dat ruime café met de hooge waranda. De boomen stonden lager, en de stammen staken daarom dwars door den houten vloer. Zooiets had ze van haar leven nog niet gezien. Aldaar bestelde Bart een rijkelijk maal, met zalm. Want op 't Kralingsche Veer zijn en daar

Sluiten