Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

DE EENZAME SPIEGELT ZICH

Zoo is ook de klipper van Zwartewaal de IJssel afgevaren. In Rotterdam wachtte een vracht slakkenmeel. Marius keek het welgebouwde schip, dat op hun werf degelijk gekalefaterd was, voldaan na. Daar voer weer een levende reclame voor hun bedrijf over de Hollandsche wateren. Want de Semper Avanti was naar den eisch gelapt. Als die klipper hedenavond in de Persoonshaven ligt, mogen de binnenschippers aan boord klauteren en komen keuren. Hij vreest de deskundigste critiek niet.

Cato is bij dat vertrek niet aanwezig. Die zit op 't kantoor, Gert Bosten de huid uit te vagen, omdat hem een sleepboot van den Rijkswaterstaat, die bij Ylaardingen hoog gezeten had, ontloopen was. Gert had er — hoe dat mogelijk is voor een werfagent — zelfs niet van vernomen. Ze wisten 't op de Kroonprinces pas, toen de gunning bekend werd. En daar moet hij nu voor vierduiten over hooren. Marius komt even het moelgeveclit storen, om te vertellen, dat de Semper Avanti afvaart. „Laat 'm naar de Franschen varen en geef 'm de groeten van Griethuizen. Ik heb hier anderen praat. Weet je 't al? Er is ons een sleepboot met grondaverij misgeloopen; meneer had er op de beurs niks van vernomen! Mooi stuk werfagent!"

„Ja maar baas Marius...."

„Niks te ja maren.... Marius moet bij 't afvaren van onzen klant zijn."

„En kan jij niet even komen, Cato?"

Geen tijd."

Sluiten