Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ernstige vrouwen behooren niet lang alleen te praten met mannen van breed postuur en astrante oogen. Ernstige vrouwen moeten zulke mannen weten laten, door de lippen nijdig opeen te klemmen, dat ze niet meer voor haar zijn als bochels en kreupelen, als baardig bedelaarsvolk. Een ernstige vrouw gaat niet op reis met zulk een man, zeker niet als ze daarvan zonder kan. Een ernstige vrouw zoekt niet met zoo'n man de eenzaamheid van een tuin aan het water, de kwelling van brakke woorden, de streeling van ontwakend zelfbeklag.

Maar een ernstige vrouw, als zij zichzelve ooit vergeten heeft, haar waardigheid neergehaald, gelijk een vlag, die van den stok valt in den modder, heeft toch naderhand haar bezinning. Om er bitter en kopschuddend over na te denken, alsof het haar niet was gepasseerd.... althans heel lang geleden, toen alles nog anders was. Wat is het lang geleden, dat ze met Bart Zwartewaal bij 't Kralingsche Veer in den tuin aan het water zat.

Waar die Bart Zwartewaal nu is, 't kan haar geen krommen nagel schelen. Dat weet ze zeker. Want ze heeft geen moeite gedaan, dat uit te vinden, toen de boekhouder haar vertellen kwam, dat Zwartewaal een notitieboek op kantoor vergeten had. „Zoek hem zelf maar te bereiken!" zei ze bits: «Jij weet de lui waar we nog van te vorderen hebben, toch ook altijd precies te vinden?!" En haar teekenaar zweeg op dat woord, want hij wist op voorhand, dat ze heel niet mak was, als ze op dat chapiter belandde.

Wat heeft ze dan ook uitstaande met Bart Zwartewaal en wat heeft ze te maken met z'n notitieboek. Al stond al wat er geheims was in zijn leven in dat boek, ze zou er nog niet naar talen om het te lezen. Al wist ze op voorhand, dat ze niets van dien aard vinden zou; schippers zetten alleen maar cijfers in hun boek, de cijfers waar alles om draait.... óók bij hen en niet alleen op een scheepswerf.

En wat zou er voor geheims kunnen zijn omtrent Bart Zwartewaal? Een schipper gelijk duzend andere. Zoomin

Sluiten