Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er geheimen zijn in haar bestaan. Maar nu bedenkt ze toch — en dat geeft een soort schok — haar gedachten waren, voor dat die rauwe vent op haar werk kwam, wèl geheim. En dat begon met die astrante taal over haar hart.... en van toen af is er niet veel meer verborgen gebleven voor den klipperschipper, van wat er in haar gedachten ooit gemoerd en gepoerd heeft. Alles, alles heeft hij blootgewoeld, want van dat alles heeft ze tegenover hem getuigd, als een loslippige dienstmeid. Maar wat weet zij nu eigenlijk van hem. Hoe bestaat die vent van binnen? Wat zijn zijn wensclien voor het leven, wat zijn zijn verwachtingen? Waarom heeft hij haar, door zijn indringerigheid, tot spreken genoopt over de dingen, die een vrouw voor een man behoort te verzwijgen? Wat was zijn doel daarmee ? Hij is nu vertrokken en zit in zijn schip. Daar zit hij; een besef rijker dan toen hij kwam. Cato van de Kroonprinces heeft een hart in haar lijf. Goed, dat weet hij. Wat bezit hij nu meerder, dan toen hij kwam? Als hij een mensch heeft leeren peilen op zijn waarde, deed hij dat om er voordeel aan te behalen? Ze weet, dat Marius geen koopman is, dat haar boekhouder-teekenaar op de vingers moet worden gezien met de boeking van materiaalbonnen, want de vent is slobberig of erger — dat laatste kan haar niet schelen. Maar dat zijn dingen, nuttig om te weten. Marius laat ze geen zaken van koophandel doen; haar teekenaar cijfert ze na. Dat zou ze trouwens ook doen, als hij niet slordig was, want het is geen eigene, hij staat buiten de familie.

Bart Zwartewaal echter weet nu, al varende naar het onbekende, hoe Cato van de Kroonprinces van binnen bestaat, als ze ontdaan is van roest en carbolineum. En hij vaart maar verder en heeft daar geen nut van. Waar vaart hij heen? Gaat hij nu ook vergeten, datgene wat hem niet tot nut is? Ze hoopt het, al weet ze, dat dat eigenlijk niet bestaat. Ze heeft zelf wel eens gezegd tegen een klinker, dat ze vergeten was, wat hij op haar werf had bestoken, maar juist als je dat zegt, herinnert een mensch zich dat

Sluiten