Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volledig. Dat woord is dan ook nooit van leugen vrij. Een voorval kan vervagen uit 's mensclien gedachte. Maar zal ooit die kastschipper vergeten, dat ze zich zoo diep naar hem heeft overgebogen, gansch niet naar der vrouwen aard en gewoonte?

Ze loopt in deze stilte over haar werf. Er schuift een Verschure-boot voorbij; ze ziet het aan den stand der lichten, hoewel ze maar vagelijk de silhouette van het schip herkent in den avond. Maar het beeldje herkent ze wel, daartoe is het niet noodig, dat ze de wezentrekken ervan zien kan. Het beeldje herkent ze immer; ook als ze elders is. Ze hoeft maar aan die strakke oogen te denken.... en ziet ze op haar eigen oogenprint gespiegeld staan. Ook in haar bed, alvorens ze inslaapt. Het is, of die zwijgende houten vrouw sedert jaren haar metgezel is geweest, al stond ze toen nog ten pronk bij een steedsclien Notaris. Ze legt haar hand op de starre haarkrullen; het beeldje is klam. Even goed, mijmert ze, had ik al die geheime dingen tot dat beeld kunnen uitspreken; ook van de Kroonprinces had ze nooit wederwoord bekomen. Die schipper is weggevaren en zijn levende mond is voor haar stom. Stom ook is de houten mond van de Kroonprinces, van den dag af, dat ergens — waar zou 't zijn — een beeldhouwer haar uit een houtblok stak. Welke vrouw heeft dien man voor oogen gestaan, toen hij deze Kroonprinces deed zijn uit hout? Het was een ernstige vrouw, misschien wel een bittere vrouw. Was ze jong? Ze overweegt, dat de Kroonprinces een tijdeloos gelaat heeft. Ja, ze kan jong zijn geweest, maar zeker is.... ze was in haarzelve gekeerd. Haar woord en gedachten lagen verborgen. Misschien zelfs voor dien beeldhouwer.

Maar in die oogen is wil tot overgave, ze heeft dat gezien en vergist zich niet. Overgave, om het verborgene te openbaren, aan wien dat geschenk waardig is. Aldus gelijkt ze op haar, wien zij thans toebehoort, aan Cato van de Kroonprinces. Alleenlijk heeft die haar geheim geopenbaard aan een man, die zich niet waardiger toonde, dan door

Sluiten