Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze kijkt de mannen aan, of ze gelijken op den vent, die naar het kloppen van haar hart heeft geluisterd, ze kijkt de vrouwen aan, om te weten of ze al zekerheid hebben over doel of onnuttigheid van haar bestaan. In de oogen der jonge meiden kijkt ze fel, om te weten of die oogen al naar binnen kijken, zoo de oogen van de houten Kroonprinces staren. In de oogen van de opgroeiende jongens kijkt ze niet. Die blagen zijn allemaal lacherig, allemaal overgoten met eender sop. Ze ziet die lummels niet graag en hoort ze nog minder graag pochen op hun avonturen met vrouwvolk. Want och, ze acht dat er zoo weinig waar van is. Eens heeft ze zoo'n jongen slungel met een eind hout z'n vaders schip ingeslagen. Die had het bestoken, op haar werf te roekoeën met de dochter van een ouwen trouwen klant, van Cornelius van Outshoorn, die toenmaal op de Belle Alliance voer; heden ten dage is hij loonvaarder-kapitein op een kast van de groote kolenmaatschappij. Achteraf heeft ze wel overwogen, dat het haar eigenlijk niet aanging, dat die rosse meid — ze heeft dat ding nog leerende loopen gekend — dat die meid maar doen moest en laten, wat haar eigen hartje haar ingaf. Alles goed en wel.... verweerde zij zich, maar dan niet op mijn werf. De Kroonprinces is een scheepswerf en geen kieteltum. Er is ruimte genoeg tusschen de Polen om ievers te vrijen; dat hoeft vast niet op haar grondgebied te zijn.

Maar zoo'n hoogpootige rosse meid schijnt fel aan te trekken, want ze heeft nog meer van die speelsigheden aangetroffen, toen de Belle Alliance op haar werf stak. Mannenvolk schijnt er lucht van te hebben, als ergens een vrijgraag meidje verblijft. Brieven ze dat aan elkaar over? Neen toch zeker; zóó dwaas zullen ze niet zijn. Wat is dat dan voor vreemde paardendrift; ze ijst er van. Ba! En ze zou er wel eens wat tegen willen doen, omdat het haar ook tegenstaat. Maar tevoren weet ze, dat het niet helpen zal.

Dat ziet ze ook aan Marius* Zie toch zoo'n ouwen sok, zoo'n stillen diender. Uit de Belle Alliance is hij niet weg

Sluiten