Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van haar af, omdat ze zich niet verweerd heeft en wijl die oogen maar starende bleven. Zeker moet hij gedacht hebben; die vrouw is daarvan gediend; anders sloeg ze wel van zich af. En zeker de Kroonprinces, want hij kende haar reputatie. Maar 's anderendaags heel vroeg, voor Wj er op bedacht was, gaf ze opdracht de steekwagens vieren te laten. Zijn schuit lag weer in 't vrije water, aleer hij goed beseft heeft, wat er geschiedde. En zonder geholpen te zijn, is hij beschaamd afgevaren.

Zoo zijn ze.... aldus was haar namijmering.... als een vrouw naar wat genegenheid haakt, denken ze dat ze een kerel zoekt. Hun leven draait maar om één gedachte; al het andere is er gering bij in hun bevinding. Toch had ze door dat voorval geleerd, dat de hand die slaat zoo machtig niet is, als 't oog dat toornt. Ze zag die schuit vertrekken, zonder dat haar koopmanshart daar fel tegen in opstand kwam. Want Gert Borsten zou wel weer zorgen voor ander werk.

Rond die dagen dateerde ook, dat ze haar teekenaar de werf afjoeg. Waarom? Ze wil dat liever voor haar eigen houden, om zijn vrouw en zijn eenig kind. Daarom is 't ook geen politiezaak geworden, al heeft ze ermee gedreigd, om zoodoende uit de schade te blijven. En er is dan ook geld op tafel gekomen; daar heeft familie van den stommeling voor gezorgd. Later heeft ze vernomen, dat zoo'n miserabel eindje mensch zich zoo waarlijk verslingerd had aan een vreemd vrouwspersoon en daar bleef natuurlijk het geld; haar geld. Hoewel ze eerst gedacht had, dat ze weeleen andere oorzaak van ontrouw der menschen had leeren kennen door dat voorval, bleek nu toch overnieuw, dat alle paden die de mannen gaan, tezamen komen op dat eene verzamelpunt. Zoo'n bleeke teekenaar trekt op vrouwenjacht; Gert Borsten vergeet z'n plichten voor een kellnerin; Marius, haar eigen broer wordt in z'n ouderdom naar een hooge rosblonde schippersdochter gedreven.... allemaal waren ze eender, allemaal overgoten met hetzelfde vieze sop. En Bart Zwartewaal? Hij niet minder. Om z'n

Sluiten