Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenspreekt. Dat moest ze niet doen. En hij is dat ook niet gewoon van haar, dat ze van een ondergeschikte verdraagt, dat die haar lessen geven komt in 't bedrijf. Hij weet trouwens zuiver, waar het beest gebonden ligt.... Cato zou óók wel willen, maar ze weet zich van den zeebouw te zeer onkundig. En daarom afhankelijk van de kennis van anderen. En of die ander nu deze teekenaar is, of weer een andere wildvreemde, dat is lood om oud ijzer. Wie aan 't hoofd staat, moet het werk kunnen overzien. En een zeewaardige boot, zeker een van wat formaat, is haar zoo vreemd. Heeft de teekenaar haar aarzeling in die richting bemerkt? En heeft hij bespeurd dat hij voet aan den grond kreeg met zijn aandrang op uitbreiding? Hij zegt tenminste: „De kennis ervan komt met de jaren, van het afzien. Ik ben ook van den binnenbouw met den zeebouw vertrouwd geraakt. En dat gaat goed; als je er maar den tijd voor neemt. Zulke dingen hoeven toch niet in een vloek en een zucht geleerd te zijn."

„We weten vandaag, dat we te eten hebben, voor ons en voor ons volk."

„Wie wil niet vooruit op de wereld?"

Daarop weet Cato geen passend antwoord meer. Zij wil wis en zeker vooruit, ze wil altijd vooruit met het bedrijf en dat is haar een soortement wildebeestendrift geworden. Ze zou eten ervoor willen ontberen, slaap, gemakken, alles wat je maar opnoemen kunt.... als 't bedrijf maar groeit. En ze mag dan tijen kennen, waarop lauwe gedachten aan 't waarom haar krachteloos maken, die duren niet lang en die slijten af. Dat witte klipperschip uit het Noorden blijft voor haar oogen zweven. Het was een goed schip, een bonk van een schip. Ze heeft het bekeken, zoo een paardenfokker een Arabier keurt en die bouw was haar bevallen. Dat was pas werk, waar eer aan viel te behalen. En de brief, waarop in 't Engelsch te lezen stond, maar voor haar was vertaald, dat Lloyd's le klasse Certificaat opnieuw verstrekt had, na de reparatie op haar werf, die brief was haar zooveel waard, als voor een pronkachtige

Sluiten