Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

princes, want de werf was zooveel geworden als een schip zonder spanten. Ze was dan ook gedwongen, een week lang den arbeid neer te leggen.

In die week was ze met Marius naar Rotterdam geweest, vanwaar ze terug kwam met het arbeidscontract voor nieuwe gasten. Die waren maar zwaar te vinden geweest, vooral aan de verantwoordelijke posten. Want wijl machtig veel geschoold werkvolk onder de wapenen geroepen was, werd overal het tekort ondervonden. De loonen liepen op en eer 't goed en wel herfst was, werden alle materialen voor den scheepsbouw peperduur. Contracten mochten op titel van force majeur verbroken worden en vervangen door andere; toch bleef het bedrijf zorgelijk en zwaar te beheeren. Want wie heden kocht, ervoer, dat morgen de markt weer opgedreven was. En afgeleverd werd naar den dagprijs. Wie vermocht in die dagen de karwei naar den eisch te begrooten? Op 't voorbeeld van de groote werven, voerde Cato toen ook maar 't arbeidsbesommingscontract in, waarboven dan de materiaalkosten kwamen, al naar de momenteele inkoopsprijs was geweest. Aangenaam werken was dat niet; voor de klanten leek 't veel op vilderij. Maar kon ze anders?

Den eersten tijd lag het werk om en nabij lam. De handel was uiteengeslagen en kon zich maar kwalijk richten naar den noodtoestand van 't oogenblik. Maar allengs werd Nederland een koophandelcentrum, gelijk nooit eer vertoond was en kwamen er schepen tekort. Wat toen in de vaart kwam, voornamelijk de zeevaart, het laat zich niet beschrijven. Cato heeft met eigen oogen gezien, hoe in Dordt, bij de concurrentie, lompe half-uitgediende barges zeewaardig werden gemaakt, om in den nacht over zee naar Engeland en Frankrijk gesleept te worden. Visschersschuiten werden vrachtloopers, sloopschepen werden opgefrunnekt, gewone vrachtschuiten die 't nooit verder gebracht hadden dan tot de Zuiderzee, werden opgefokt voor buitengaats.... en dat alles ging in een wild tempo. Maar 't meeste van dat werk ging haar werf voorbij.... de Kroon-

Sluiten