Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe is dat nu weer bedoeld? Wat is de binnenste wil van dien man? Een goeie toekomst in het leven, of in de scheepsbouwerij ? Zal zijn tusschenkomst in liaar leven haar gelukkig maken, of haar een scheepsbedrijf opleveren? Of alletwee? Of geen van die twee? Dat nieuwe bedrijf gaat op avontuur beginnen.... is het trouwen met zoo'n man geen avontuur navenant?

En ze weet: hij hoefde nu maar één lief zacht woord te zeëgen-" dan zou ze wel gelooven. Maar hij denkt niet aan haar geluk, hij denkt aan zeeschepenbedrijf. Zes jaren jonger is hij, dan zij. Als hij een vrouw koos die jonger was, maar van zijn eigen stand, dan zou dat beter zijn te verklaren. Maar hij komt om Cato, die veertig is en er oud uitziet, omdat zij zich niet jong heeft gehouden. Hij komt om de scheepswerf, niet om haar.

Maar omdat ze schier geen antwoord geeft en hij toch wel vat, dat ze aarzelt, komt hij nog dichter naar haar hoek. Wat wil die man doen? Is het een wilde man? Zal hij haar waarlijk beetgrijpen, zal hij haar vasthouden tegen zich aan i Hij is een kantoorheertje om te zien, zélfs in z'n uniform, maar hij is sterk.

„Leendert Streefkerk!" gilt ze in haar harren angst, alsof hij haar kwam wurgen. Maar de vent heeft haar alleen maar om 't middel gegrepen en tegen zich aangedrukt. „Je moet niet huilen, Cato," zegt hij luchtig: „wat is daar nou voor huilen aan. Wij gaan trouwen! Uit!"

Haar tanden klapperen als in doodsnood. Wat zal ik nou leelijk zijn in m'n schrik — flitst door haar hoofd. En toch grijpt hij mij vast.... wat is dat toch met dien man? Willoos gansch slap en zonder verweer is ze. „Ga weg," fluistert ze nog, haast ademend gezegd, maar hij kust bout haar woorden weg. En de kroonprinces laat dat toe; ze is nog niet klaar met haar velerliand verwarde gedachten. Nu valt een dofheid over haar, als ware ze een gevangene in hooger geweld. Die man moet nu zeker denken, dat zij zich algeheel aan hem overgeeft, dat ze voor zijn willen en wouwen gansch gewonnen is. Maar de onklare gedach-

Sluiten