Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten jagen nog altijd door haar hoofd; telkens slaan ze uiteen tot een wanhopig zwart.... ze vat dat alles niet, ze weet niet wat ze wil, nog minder weet ze, wat die man van haar wil.

Hoewel toch Leendert Streefkerk haar heel niet onkundig laat van zijn bedoelingen. „Ik heb je willen hebben, Cato, van den eersten dag af, dat ik je hier zag. Maar je waart m'n patroon en ik dorst niet naar je op te zien. Nu ben ik vrij van je. En in dienst wordt een mensch anders en vrijmoediger. Ik heb in die maanden zooveel zien veranderen in de verhouding der menschen. Ik heb een maat gehad, een bouwkundig opzichter, die heeft op de Veluwe een notarisdochter gevraagd en gekregen, 't Is mobilisatie. Vrije mannen worden uit hun werk gehaald en in de kazerne's gestopt: 't leven hangt uit zijn voegen."

Dat is waar: alles is anders. Hij heeft gelijk, 't Staal is om de tweehonderd procent duurder, en 't zal nog duurder worden. Vreemd werkvolk krioelt over haar werf, vreemde opdrachten komen aan haar wal. Vreemde praat verkoopt Leendert Streefkerk en als ze een woord zeggen wil, zoent hij heur mond dicht. De mond van de vrouw, die eens zijn werkgeefster was. Wat is dat alles vreemd.

O, wat is het vreemd. Hoe lang is 't geleden, dat ze den zoen van een man op haar mond en wangen voelde? Ze was toen nog bekant een kind, een zomeravond, een vluchtig avontuur.... en dan, meer dan twintig jaar nooit meer. Dat is allemaal voor de anderen geweest, die het zochten en vonden. En die er liaar geluk of rampspoed mee ingingen. En hoe is dat nu ? Angstaanjagend en heel niet aangenaam. Neen, 't is vies en ze ruikt tabak.

Ineens wordt ze wakker uit dien ban. Eeri knecht heeft haar durven zoenen. Ze veert overeind en staat recht in de directiekeet. En al haar manhaftigheid bijeengarend, zal ze den astranten knecht verjagen gaan. Maar hij loopt haar na, legt dwingend zijn handen op haar schouders en kijkt haar in de oogen. „Wat is er ineens, Cato? Wat wil je gaan doen? Zijn wij 't al niet eens geworden samen? Je

Sluiten