Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Als ik hem maar vertrouw."

„Jij zal wel moeten, als je zeebootjes met hem wil gaan bouwen en ook nog wel met hem trouwt. Ik kan nou wel zeggen — ik hoop dat het je goed mag gaan — maar wat is dat woord ijdel, als ik daar geen hoop op heb. Nee; morgen geef ik je 't geld mee en dan is het gelijk voor onze familie verloren. Zoo zie ik het."

„Omdat je tegen m'n plan bent."

„Misschien. Maar.... we zullen zien. Als je later nog terug wilt kommen — maar dan zonder dien mooie-praatjesverkooper — de deur staat altijd voor je open. Je blijft m'n zuster en ik je broer. Kwaad ben ik eigenlijk niet op je, ik vind je alleen maar onnoozel. En nog te meer, omdat ik je helder verstand ken."

Ze stond op. „Ik hou dat niet uit, Marius. Geen woord van begrijpen komt over je lippen. Je zit me maar de les te lezen en leelijk tegen me te doen, alsof ik een schoolkind waar en jij de oudere met de ervaring. Ik ben oud en wijs genoeg, om te weten wat ik doe. Als je met alle geweld onze samenwerking verbreken wil, goed.... doe het dan. Maar is het noodig, dat ik daarbij zooveel wijze lessen aanhoor? Zou ik omgekeerd niet met wat meer recht goeien raad kunnen geven? Heb je er wel aan gedacht, dat er ouwe klanten zullen zijn, die, waar mijn werf ook ligt, bij Cato willen zijn, bij Cato moéten zijn? Wanl ze kennen me en weten, dat er hier onder mijn beheer degelijk is gewerkt. Maar dat zal je dan wel ervaren. Ik ga slapen. Als je morgenochtend vroeg nog altijd van de koorts bezeten bent, dat jij en jij alleen weet hoe het in de toekomst moet, dan gaan we dus deelen. Ik groet je." En ze ging trotsch de deur uit, maar was ze van binnen wel zoo zeker en zoo fier, als ze daar liet voorkomen? Dat zal wel niet, want ze gooide zich in haar kleeren op het ledikant. Dat was nou Cato, die altijd zoo akelig precies was geweest, die haar oudste kleer, voor 't slapen gaan, altijd nog opvouwde. Die in haar slaapjak nog wel den huis uit had kunnen gaan, zoo ordelijk zag alles er uit. Die lag daar

Sluiten