Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaatje open in de loods. Smeer dit kuipje weer vol, doe er vetpapier over en laat het door Gijs Kool luchtdicht inkuipen. De dader leit natuurlijk op het kerkhof! Schande, opmakers! Maar verder gaande denkt ze bitter: wat gaat het me eigenlijk aan.... laat die heldere Marius nu wijders maar opletten, dat er ' nergens met goud wordt gesmeten.

Ook komt ze voor den wal. 't Is stil op het water; aan de overzij ligt alleen een grindschippertje.... ach zie.... 't is de Broedertrouw, die is nog drie en zestig guldig schuldig van nieuwe kikkers en boordplaat. Behoorde zij, neen hoorde Marius daar nu niet heen te roeien? Dat kakpostje staat nu al zestien maanden open en de Broedertrouw is altijd goed in de vaart geweest, met dakpannen uit Woerden en grind uit Rhenen. Als ze dat nu loopen laat, hoè zal straks Oome Gerrit die uitstaande posten waardeeren? Op de volle boekwaarde?

Ze kijkt naar haar schoenen, ze staat daarop lang te aarzelen.... ineens zit ze al in hun boot. Met weinig riemslagen is ze over. Maar de schipper van de Broedertrouw is niet aan boord. Zijn vrouw weet van geen geldzaken af, moet ze er vernemen. Maar Cato kan wachten, tot Aart Willemse terug is. Ze gaat zitten in haar boot, die ze meert tegen de Broedertrouw aan. En nu ziet ze naar haar eigen bedrijf van den overkant. Hier en daar loopt werkvolk, uit het ruim van het beurtscheepje komt hamertje-tik; 't is waar, daar zijn ze doende met een spantverzwaring. Verder is alles stil op haar werf, want het wachten is op de Hagenaar. En achter helling III ziet ze het gering silhouet van haar houten beeld, wat is dat klein, van hieruit gezien, 't Had moeten liooger staan, overweegt ze. Ja, ik zet het hooger, dan kan Gouda ook hun glorie zien. Waar blijft toch die schipper? Hij is even maar weg om zwabbers, zei de vrouw, dat hoeft toch zoo lang niet te duren?

Eindelijk is hij er. Veel lust om te betalen is er niet bij Aart Willemse, maar Cato weet van aanhouden. En ook acht ze de helft te weinig, na zooveel maanden geduldig

Sluiten