Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten. En ze weet het klaar te spelen, met den vollen mep terug te roeien. Eerst als ze weer hun eigen wal betreedt en haar sloep meert vlak bij het boegbeeld van Bart Zwartewaal, wordt ze zich bewust, dat het niet meer noodig zal zijn haar eigen houten Kroonprinces wat hooger te plaatsen; ze gaat vertrekken en neemt haar vreemdsoortig bezit mee naar den vreemde.

In de directiekeet is Marius. Hij schrijft, zooals hij dat sedert jaren deed, met groote letters een orderbrief uit. Ze gaat naar de stalen kast en neemt er het kasboek uit. Hij volgt haar gebaren; wat wil ze nu nog in de Doeken?

„Wees maar niet bezorgd, onnoozeltje," zegt ze quasi minzaam: „de klanten hoef ik niet over te schrijven, die staan vast in mijn hoofd. Daar heb ik de boeken niet voor noodig. Maar Aart Willemse heeft eindelijk afgerekend en dat schrijf ik af. Hier is het geld." En ze telt het hem voor.

„Zoo," zegt hij: „eindelijk, zeg dat wel."

„Ja, en 't geld lag hier aan den overkant zoomaar op ons te wachten. Als je door 't raam ziet, kijk je recht op de Broedertrouw. Ik zou je raaien, Marius," zegt ze sarrend, „ook in 't vervolg goed uit het raam te kijken."

Hij ervaart weer, door haar verslagen ,te zijn, zooals doorgaans. En 't is gek, overweegt hij, maar juist dat meerdere van haar optreden, heeft hem altijd zoo gerust de toekomst in doen kijken. Cato, dat was zooveel als de kennis, de besluitmacht, de zekerheid. Wat goed was voor hun bedrijf, dat wist en begreep Cato en daarnaar handelde ze. Menigmaal vatte hij die besluiten niet, maar omdat ze van Cato kwamen, had hij er betrouwen op. Soms wou hij zelfs wel in verzet komen, omdat hetgeen hij niet begreep, hem ook risquant voorkwam. Maar als hij zich dan weer ompraten liet, haar meerderheid in geldzaken overnieuw erkennend, was hij erook altijd heel gerust op geweest. Van morgen af zou zijn eigen woord hier wet zijn en het rustige leunen op 't doorzicht van zijn zuster was dan voorbij. Dat was wèl een zware verantwoordelijkheid! Ma-

Sluiten