Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwd worden? Maar daarop was ze verdacht geweest en ze droeg het overdrachtscontract van scheepswerf Ruigenhil laastelijk toebehoorend aan nu wijlen Adriaan Rechtuit van den Elshout, in haar zijden reticule. De Ruigenhil was voortreffelijk gelegen en wel waar de Alblas in de Noord overvloeit. Daar is een kleine kreek aan diep water. En de dijk en het veer, dat alles is vlak bij de hand. Mijnheer van den Elshout was gestorven zonder zonen na te laten, waar scheepsbouwers in staken. Een ervan was dokter, de andere zwierf verloren over de wereld. Daar wist niemand het rechte van. De Rotterdamsche Notaris, die de liquidatie in handen had, verkocht Cato de werf met naam, grond, opstallen, kaden en machineriƫn voor afgerond honderd tachtig duizend gulden, te betalen in drie jaar-aflossingen. Ze legde uit de hand zestig duizend neer en bekwam de overdrachtspapieren. Hel directiehuis was niet in den koop begrepen, daar bleef de weduwe huizen. Maar neven de werf staat een goed getimmerd woonhuis annex kantoor, alwaar vroeger, toen 't bedrijf nog draaide, de boekhouder had gewoond. Dat liet ze meubileeren. En toen ze tien dagen getrouwd was, trokken ze er in.

Met krap dertig duizend gulden contant, moest Cato nu haar bedrijf opzetten. En met het vooruitzicht van twee jaar-stortingen van meer dan een ton tezamen. Maar daarin had ze voorzien. Ze sloot een flinke eerste hypotheek op het bedrijf en dorst het aan.

Daar was ze nu, met Leendert Streefkerk, in 't bezit gekomen van een werf. Een oud gedoe weliswaar, maar degelijk opgetrokken. Er waren vier langshellingen, varieerend voor schepen van driehonderd tot krap vierduizend ton. Er stonden drie plaatijzeren loodsen, waarin de machinerie was ondergebracht, er waren gedekte kaden voor materiaal, een platboomde schuit, een kleine bok en twee sloepen voorhanden en wijders een goede uitslagvloer en degelijk kantoorwoonhuis. De machinerie was moderner dan op de Kroon princes maar zwaar gebruikt. Ze verviel al dadelijk in een nieuwe souverein-boormachine en in een moderne

Sluiten