Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt, weet ze nooit direct wat hij bedoelt. Dan voelt ze altijd de neiging, daarnaar te peilen. Alleen als hij spreekt over zijn en haar vak, dan verstaat ze hem. Want ze kent zijn drift naar groot werk; dat is ook haar drift. En daarin is hij reehtaf en onstuimig. Ook in zijn genegenheid voor haar; maar voor deze onstuimigheid is zij bang. Ja, ze is bang, dat ze daar geen natuur naar zal hebben, dat ze te fier van aard is, om er zich aan over te geven. Ze sust dezen angst met de gedachte, dat dit wilde wel afslijten zal in hun huwelijk. Ba, ze is toch geen kat, die zich graag aaien laat en aanhalen. Ze is een vrouw die helderop en zonder flauwigheid door 't leven is gegaan. Ze vraagt alleen maar wat genegenheid en wederzijdsch verstaan en vrindschap. Maar dat moet niet ten koste gaan van haar zelfrespect; dat nooit.

En weer gaat ze verzitten, zóó dat ze zijn aanhaligheid niet meer waarneemt. En tegelijk dat ze dat doet, krijgt ze de ingeving, dat die rijke lui met hun avontuur van felle liefde die snel vergaat, eigenlijk van het slag zijn, waar Leendert ook uit bestaat. Al die mooie woorden en mooie kleer en mooie gebaren, zijn maar verhullingen van onstuimigheid, die door 't karakter niet afgeremd wordt.

Ineens staat ze op. Ze wil weg en Leendert is daar tegen. „We hebben 't stuk nog niet uitgezien, Cato," zegt hij verklarend. Maar als hij de ontstelling in haar gebaar ziet, legt hij zijn hand op haar schouder. „Je moet het je niet zoo aantrekken, Cato.... 't is maar spul."

„Maar spul waar ik vies van ben."

„Dat versta ik niet. 't Is toch de werkelijkheid niet."

„Laat het maar spul zijn en geen werkelijkheid, maar ik ben bunzig van mensehen, die mekare toebehoorend. wegloopen omdat weer een ander liever lijkt. Menschen zijn toch geen honden!"

„Maar als ik 't nu graag ten einde zie, Cato?"

„Goed, ik zal blijven om jou te pleizieren. Ik wil niet kinderachtig zijn en 'k heb in m'n leven nog wel vuiler dingen moeten aanhooren. Maar dat zulke deftige men-

Sluiten