Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwarde gedachten. Wat was dat nou? Nu behoorde ze toch gelukkig en beleefd en spraakzaam te zijn tegen haar gasten. Maar er warrelden doffe gordijnen voor haar oogen. En zoowaar.... Cato, die een werf vol rauwe werkgasten vermocht in bedwang te houden, ze was verlegen. Maar haar Leendert glorieerde. Omdat Cato maar weinig van woorden was, gaf hij nu de bevelen. Het schip werd naar den wal verhaald en toen het daar lag werd een brug uitgelegd en 't gezelschap ging aan boord.

„Met duizelig zijn, juffrouw," zei hij galant tegen het fijne dametje, toen ze in de gangboorden liepen. „Hier komt straks het hekwerk," zei hij even daarna op de hooge kampagne, „dan durft U misschien wel wat dichterbij komen." En omdat het dametje nu naar de bolders niet dierf gaan, gaf hij haar een arm. Ook zijn ze in de ruimen geweest, waar nu alreeds het werkvolk bezig was. Want direct nadat de wal was bereikt, had de ploegbaas order gegeven, dat het werk weer hervat moest worden. En het oogenblik was aangebroken, waarop de pijpleidingen in de Anne Christine moesten worden aangebracht. Ze hadden

hun twee sigaren bekomen en een glaasje klare nu

wachtte weer het werk.

Cato liep mee. Ze liep niet voorop, maar ze was er toch. Wat maalde er nu weer in haar kop? Was het de akelige leegte, die de Anne Christine op haar werf achterliet, die haar zoo suf en leeg in haar hoofd deed zijn? En ze was zoo loom, alsof het ijzer van 't schip haar trok. Nu ze zich bezon op die matheid, dacht ze er al eerder last van gehad te hebben, vooral bij 't opstaan. Leendert had haar al eens gewaarschuwd; ze reepte zich veel te veel af overdag. Het Boegbeeld was nu eenmaal anderhalve hectare groot; ze wandelde niet meer over 't popperig gedoetje van de Kroonprinces. En nu, na de zenuwvretende spanning der laatste dagen en vooral van heden, of alles wel goed verloopen zou, kwam natuurlijk de weerslag.

Maar ze wou sterk zijn en zich niet overgeven aan dat lauwe gevoel m haar polsen. De Anne Christine lag voor

Sluiten