Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit neerdrukkende geval, haar opvolgster zal wel ervaren waarom. Want of je nu praat tegen die oude vrouw met haar harden wil om niet te schreeuwen, of je haar nu troost, vermaant, bemoedigt.... ze ligt maar te wachten en de snijdende pijnen te verduren, in stomme gelatenheid.

Nu is het dag. Ze bekomt de groeten van haar man die al is komen informeeren en nu in de stad blijft; ze gelooft het wel en zwijgt. Dat is erger dan sterven, denkt ze soms ineens, ja dit is zeker en vast sterven. Ik ben te oud geweest, het kind kan nooit van die helling af, ik versmoor dadelijk in die benauwenis. Gerechtigheid, wat snijden die messen, wat knijpen die tangen, 't Lijkt haar, of ze over en weer door fraisbank en ponsmachine wordt getrokken. En wat gebeurt er nu op de Patrick Mervill? Gerechtigheid.... komt er dan nooit een einde aan? Daar is die dokter weer in haar hagelwitte jas. Is dat nou een dokter? Waarom haalt ze dat kind er niet uit, waarom doét ze dat niet. „We vorderen," zegt die lange vrouw: „hou' maar moed."

„Wordt het dan nóg erger?"

„Laten we hopen, dat het ergste voorbij is. Iedere pijn heeft z'n doel gehad. U houdt zich kranig, dat moet ik zeggen. Zooiets dappers heb ik nog nooit meegemaakt."

„Kan 't niet wat sneller gaan, juffrouw?"

„Houdt U maar rustig. De natuur moet haar loop hebben."

Maar 't wordt middag en de weeën verflauwen. Cato kan weer zonder horten ademen, en ze gelooft nu ook, dat haar leven toch niet afgesneden wordt. Doch dat kan haar nu niets meer schelen. Ze ligt mat achterover, zonder kracht hoegenaamd. Van 't geen er gezegd wordt, begrijpt ze zoo maar wat, soms niets. Maar ze wil ook niet luisteren. Ze wil ook niet kijken. Ze wil niets meer voelen. Ze wil alleen maar achterover liggen en niet meer denken aan die beestige martelie. Als men nu met een contract voor een nieuwe zeeboot was gekomen bij haar, ja zelfs dan zou ze haar witte slappe hand niet van het dek opgetild hebben om het aan te vatten. Maar als ze haar nu zóó, in deze

Sluiten