Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duren? Tien dagen? Dat zijn tien dagen van wachten en wachten.... tien nachten ook nog. Zal ze wei kunnen slapen al die nachten, terwijl ze niet werkt en dus niet moe wordt? En dan met die vretende zorgen aan haar hoofd.

Heeft ze dan zorgen? Waarover?

Ach, kom, zou ze zich geen zorgen maken over het bedrijf in dezen woesten tijd. Wie geeft het signaal, als er materiaal gekocht zal worden? Vroeger, voor den oorlog, kocht men in als de voorraad bekant was opgeteerd; nu koopt men in, als het koopmansneusje ruikt, dat er extra winst te graaien valt. Dat vordert doorzicht, ervaring, behoedzaamheid. En ze weet, dat ze daartoe paraat is. Maar wie is dat, buiten haar op Het Boegbeeld ?

Ja, ze heeft zaken-zorgen. Het bedrijf floreert en er gaan machtige kapitalen om. Maar dat geld overtreft op zekere momenten verre haar eigen kapitaal en de boekwaarde van erven en opstallen. Knappe accountant die dag voor dag zou weten te zeggen, hoe haar werf ervoor staat. Maar zij weet het. Zij heeft in haar gewisse hersenen gegrift staan, welke bedragen deze maand vervallen, welke sommen vlot komen, wat de waarde is van 't product op stapel, wat de afbouw nog kosten zal en hoe ze telkens weer aan de vlottende metallieken komt. Al lijkt dat een mirakel voor den buitenstaander.

En nu zullen ze straks wel op bezoek komen om haar te vertellen, hoe alles gaat. Ze zullen zeker zeggen: alles gaat goed en wees dus maar rustig! — Ze kent die smoesjes. Maar ze zal er niet naar luisteren. Want het is onmogelijk, dat alles goed gaat als zij er niet is. Ze heeft toch vernomen, dat Marius eenige malen zonder profielijzer is komen te verkeeren. Stel je voor: de Kroonprinces, dat keuterboerderijtje, komt profielijzer te kort. Hoe is 't mogelijk. En een ernstig tekort; hij heeft er werkvolk voor moeten afdanken, al duurde dat maar eenige weken. Ze heeft het vernomen van de buitenwacht, maar goed in de ooren geknoopt. Marius zal er uit begrepen hebben, wat het zeggen wil, dat Cato weg is. Want hij hoort natuurlijk

Sluiten