Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding. Sterk zal ze dan moeten zijn en veel rust heeft ze nu noodig.

En hoewel ze nog altijd niet lieelemaal gelooven kan, dat ze dan al genezen en krachtig zal zijn; 't is haar toch gezegd.... tien dagen.... welnu, dan moet dat ook. Als andere vrouwen na tien dagen weer op krachten zijn, dan zij toch zeker. Want ze is door al haar jaren, zonder ziekte of vrouwelijk gezeur, sterker gebleken te zijn dan al die anderen. Sterker en zonder behoefte aan verteedering, doch met brandende begeerte naar het werk. Nu al weet ze, dat straks die werkdrift haar wel sterken zal en op de been houden.

De zuster wil heengaan. Ze heft zich half op en zegt: „Als er zog komt, hoeveel maal wordt dat dan gevorderd per dag?"

„Iedere drie uur, dat maakt acht maal per etmaal. Maar de nachtvoeding wordt al heel spoedig overgeslagen, dus dat wordt zeven maal. Jammer, dat het maar zoo zelden komt, in een geval als het uwe."

„Dank U." Iedere drie uur. Laat ze nu maar even aannemen, dat het gelukt, dus dat bij haar het zeldzame geval zich voordoet — is de komst van dit meisje alreeds geen zeldzaam geval? — geeft dat dan geen groote verstoring in haar werk? Ze rekent. Zes uur opstaan, eenmaal. Negen uur, juist op de schaftbel, twaalf uur kan ook.... maar drie uur, dat geeft verstoring. En als het volk achterhaalt, dat zij iederen dag rond drieën ontbreekt, dan worden de kwaaie streken tot dat uur opgespaard. En ook zes uur is vroeg, dan draait de werf nog een uur. Ze probeert het met andere tijdscombinaties, maar hoè je past en meet, het zal altijd een krasse verstoring geven van haar dag op het werk.

Maar als het zog komt... ja, dan kan zoo'n juffie hier mooi zeggen: dan moét het.... maar wie beveelt hierin? Betreft het haarzelf niet? 't Is beter voor het kind, zegt die zuster. Zou voedsel van een oude vrouw beter zijn dan ander voedsel? En van een vrouw, die al haar uren vult

Sluiten