Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooivaart op Londen. Maar zoodra ze van hier verlost zal zijn, gaat ze 't werk weer aanpakken met furie. Dan maar continu; dag en nacht. De regeering zal het goed vinden. Zeker.... alles wordt toegelaten als 't maar sneller scheepsbouw betreft. Want dat is landsbelang. En voor tijdelijk zijn nog wel klinkers en jongens te vinden, om er een nachtploeg uit te formeeren. Ze krijgt dat wel onder de knie.

Zeker.... maar ook haar ploegbaas moet nu hier komen. Hier aan haar bed? Gaat dat wel.... een werkman toch, precies als de anderen, precies als een nagelpieper van 17 cent per uur? Neen, dat moet ze niet doen. Ze zal haar Notaris alle regelingen opdragen. Dat mag dan allemaal niet notariswerk zijn, maar hier is nood voorhanden.

En haar Notaris heeft het alzoo verstaan. Die is in haar naam naar de werf gegaan, heeft daar 't werk dat alreeds stil lag, in zijn tijdelijk beheer genomen en voor alles gezorgd wat daar verder te doen viel. Leendert Streefkerk moest worden begraven; hij heeft dat bezorgd. En al het werkvolk moest bescheid weten, waar ze aan toe waren, hij trof de schikkingen daartoe. Hij telefoneerde met de opdrachtgevers, met leveranciers en hield de gemoederen kalm. Er was geen enkele aanleiding tot paniek; Het Boegbeeld stond safe. Met een week zou de leiding weer present zijn. Hij sprak kieschheidshalve van een medische behandeling. Zoo kon men ook aan een operatie denken. Die vrouw was dan ook zoo oud voor zulk een avontuur. En na nogmaals met haar overlegd te hebben, liet hij zich in deskundige kringen inlichten omtrent een bekwaam teekenaar. Hij deed echter geen keuze, dat liet hij aan zijn cliënte over.

«s*

Maar daar lag die opgesloten vrouw, een moeder zonder moedervreugd, een dorre boom die gepoogd had te

Sluiten