Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bij blijven. Al die zoete lieve naampjes en die zoenderij, gaat neven die taak uit.

Alleen beklaagt ze dat kind, gelijk ze dat al deed van den dag af, dat ze 't eerste zwakke klopje voelde, dat benauwende teeken. Wat moet zoo'n onnoozel pril leven hier komen doen bij een oude, ouderwordende vrouw, vervreten door het werk en de groote zorgen. De zorgen van immer zoeken en vinden het beste gewin, in een tijd zonder voorbeeld. Een tijd die dus niet meetelt in de raadslagen van voorgangers, in vaders woorden bijvoorbeeld. Wat moet hier later een huppelend dartel kind doen, tusschen grootboeken en de roest daarbuiten? Daar is hier geen jonkheid voorhanden om dat straks opgroeiende kind tot gezelschap te zijn. En wat die huishoudster te bieden heeft, het is maar schraal bij wat een kind behoeft. Dat vat Cato wel, al zijn kinderen haar vreemd. Hoewel zij in de jaren van het harde werk ook haar eigen kinderwillen goeddeels is vergeten.

Maar waarom zou ze daar heden al over murren i Dat zijn zorgen voor later. Aan het heden heeft ze genoeg. Het werk grijpt al haar aandacht en dat werk groeit machtig uit. De Patrick Mervill begint al den vorm van schip te vertoonen, de winter is al over het land gekomen, dan moet zij toch alle reparatiewerk gaan afwijzen; haar werf ligt vol. Geen helling of er wordt op gebouwd. Zóó wild heeft zelfs Leendert het nog niet meegemaakt. En als haar werf nog grooter was, zouden er nog meer hellingen bezet zijn. Ze neemt dan ook een werk aan, dat ze uitbesteedt; een extra zorg meer. Wat een ander maakt, daar schouwt het eigen waakzaam oog niet over.

De vreemdste uren beleeft ze, als haar huishoudster een nacht niet thuis is, maar naar haar familie in Rotterdam. Dan helpt overdag de meid wel het kind, maar in den nacht zet ze de wieg op haar slaapkamer. Wat is dat ongewennig, een huilend kind te helpen. Haar handen staan daar niet naar en ze zou er wat aan kunnen breken. Al merkt ze toch, dat zelfs zulk gefrutsel went, dat ze er slag

Sluiten