Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van krijgt. Maar 't vreemdste is en daar heeft ze geen woorden voor, ze ziet dan van alles aan dat schaapje, als ze zoo alleen is. Ze ziet toch, het lijkt op Leendert en 't lijkt ook op een oude vrouw.... misschien wel op haar? Wat is zoo'n kopje ouwelijk en gerimpeld; is dat wel gewoon? Kan dat geen blijvend gebrek zijn, zoodat Anne Christine mismaakt door 't leven zal moeten gaan? Ze vraagt niemand om raad daarover, bang dat anderen zouden gissen, dat ze in onrust is. Haar schip, de Anne Christine was een welgebouwde schuit, zonder gebreken. Ze heeft het bootje naar deri eisch afgeleverd en ze kan ook niet helpen, dat het tijdens de tweede vaart al kelderde op een mijn. Het was een sterk schip.

Maar ach, dat rimpelige wurmpje, dat zoo leelijk is als het huilt, dat zoo naargeestig eentonig huilt, precies een ongesmeerde ankerlier.... zal het kind van de oude vrouw misschien niet mismaakt zijn? Wat moet zulke vage domme onrust er nog bij komen, zijn haar zorgen voor het bedrijf al niet groot en veelvuldig genoeg?

Soms zit ze een half uur stil in haar woning onder het lamplicht. Dat deed ze vroeger nooit. Maar vroeger was ze ook nooit zoo moe, zoo afgetobt. Ach, toen ze nog heerschte over de Kroonprinces, wat was haar leven toen anders. Toen zat ze centen te tellen en nóg eens te tellen, nu gaan er kapitalen door haar vingers. Ze heeft in Rotterdam een drietal barge's gekocht, elders laten flikken en kort daarna weer van de hand gedaan. Geen van haar arbeiders weet er dus van, van heel die transactie is niets gemerkt op Het Boegbeeld. Maar wat een zorgen heeft ze ervoor doorstaan, temeer omdat haar geld er rijkelijk lang in bevroren zat. Nu is de verkoopsom binnen en dat was haar, of een druk op haar hersenen werd weggenomen. Want zoodanige groote handel moge dan aantrekkelijk

zÜn 8tel toch eens voor, dat het éénmaal slechts misliep.

Alles wat ze hier op den Ruigenhil met zoo verrassend snel succes uit den grond gestampt heeft, lag dan in puin. En wie zouden er zijn, om haar dan te helpen, van de scherven

Sluiten