Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog iets te maken? Als Het Boegbeeld ooit van onwaarde werd, zoo zou ze verloren staan, verloren en alleen. Een kind met een rimpelkopje zou haar resten tot mageren troost, anders niets.

Soms wordt haar de vracht van de zorgen machtig zwaar. Vooral in de avonden, als de huishoudster (dat menscli uit den vreemde over haar vloer) naar bed is en zij haar moeheid voelt als een soort lichaamsgebrek. Waarom is ze den laatsten tijd zoo vaak moe? Werkt ze te veel, of wordt de ouderdom alreeds een last? Ach.... en dan dat rimpelkopje, waar moet dat later heen.... zij schuift nu al de nachtschuit in.

Maar haar felheid in den handel beurt haar steeds over alle zwarigheden heen. Als haar werf maar te werken heeft onder den hoogen druk, al moet ze daarvoor dag aan dag nieuw personeel aanstellen, dan davert met het geratel der luchtdrukhamers haar bloed driftig mee. Dat bezetene gedaver op haar werf is wel de aangenaamste muziek, die ze kent. Wat lijkt het lang geleden dat ze schold op 't klinken met luchtdruk. Maar stel je eens voor, dat al dit woeste haastwerk hier door handklinkers moest worden verricht, half Rotterdam kwam er dan aan te pas.

Wonderlijk, dat Anne Christine in haar huis slapen kan, bij zooveel geluid. En toch eigenlijk niet; want zelf hoort ze 't ook niet meer bewust. De stilte in de schafturen en de avonden is voor haar hoorbaarder. En dan hoort ze alles, geritsel over de werf of rond het huis.

In die avonden, als ze zwijgend over de boeken en papieren gebogen zit, cijferend, altijd cijferend, ziet ze wel eens, door alles heen de oogen van Marius voor zich. Marius is alleen en zij is alleen. Jammer dat hij zoo koppig is en hier niet bij haar zou willen zijn. Niet, dat het alleenzijn haar drukt; ze heeft aan haar werk genoeg; maar wat heeft men er aan in zulk een gouden tijd, z'n dagen te verdoen met het afkrabben van schuitjes uit de binnenvaart. En Marius is toch ook haar broer, zooiets blijft. En al zit dag aan dag die huishoudster te breien aan dezelfde

Sluiten