Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wit-russen of csaristen de regeering daar vormen. Hout is niet communistisch, hout is hout. Dat wist ze van de directie der O.A.I.M. en dat was dus een meening die gold. Geld wil iedereen aanvaarden; de O.A.I.M. wist deze dingen zeker. Anders hadden zij hun order toch niet afgegeven in den rauwsten tijd die maar voor Rusland denkbaar was. En bovendien, dat was een zorg voor de O.A.I.M., niet voor haar.

Geen zorg voor haar? Ze zou heel spoedig anders waarnemen en op schrikkelijke wijs. Op drie hellingen tegelijk was de kiel gelegd voor een houtboot van de Maatschappij en op Donderdag 9 Januari '19 zou volgens het contract, de O.A.I.M. de kieltermijn voor die drie schepen deponeeren bij Notaris Hanekroot.

Maar de dagbladen van 3 Januari brachten het bericht, dat bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam in staat van faillissement was verklaard, de Naamlooze Vennootschap Oost Aziatische Import Maatschappij, alsmede haar directeur persoonlijk. En wat maar zelden voorkomt bij den val van zulk een groot huis, zelfs ter beurze was er niets bekend van geweest, voor de avondbladen het bericht brachten. Want tot het laatste oogenblik, zelfs nog ter zitting van de Rechtbank, waren schikkingen beproefd, om deze deconfiture tegen te houden. Vandaar dit stipte stilzwijgen tot het laatste toe.

Cato zat als haar houten beeld in haar kamer. Zij had den nacht wakende doorgebracht, maar slaap had ze niet. Alleen was ze wat stijf, wijl ze ook niet uit de kleeren was geweest. Vaak ging haar telefoon, dan stond ze stram op en liep naar de gang, of haar beenen door koorden bewogen werden. Ze zei alleen maar algemeenheden, want de telefoon is niet altijd zoo geheim als men zou willen. Geduld; om drie uur is er vergadering hier op haar kantoor.

Dat werd een dag van zeerdoend wachten. Jammer, dat

Sluiten