Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ze voor mannen komen te staan, zonder een vaste meening, die haar dat bewustzijn van meerderheid placht te geven, waardoor zij altijd overhand op anderen had.

Geef haar tijd om te denken, om een nieuw plan te ontwerpen, nieuwe gaten aan te boren.... laat haar even respijt om 't ebben van den tijd te leeren kennen. Maar ze weet het, zoo zijn de geldmannen niet. Die vragen niet naar toekomstzangen, die willen slechts met realiteit van 't oogenblik rekenen. En reëel is, dat er ruim een millioen waarde aan de Krimpensche werf is onttrokken, nog vóór er onder de nieuwe directie een kniestuk verwerkt is. Dat

zullen ze een veeg begin achten en.... geeft ze eens ongelijk!

&

Ze staat voor haar rechters en probeert rustig te doen. Door kalme meerderheid wil ze den indruk van dit fiasco verkleinen. Maar ze stellen haar dringende vragen, waar alleen maar preciese antwoorden op passen. Lust om met verliezen te jongleeren tot ze winst gelijken, heeft ze niet. Zou dat spel ook baten in dit doorgewinterd gezelschap? Natuurlijk niet. En daarom zegt ze helder en met harde vaste stem, hoe de zaak er voor staat. Tenslotte heeft ze de meerderheid in haar aandeelen.

Maar toch beschikken ze over een wapen. Daar heeft ze misschien te laat aan gedacht. De leening is het zwakke punt in haar vesting; die leening vordert rente en aflossing. Men wijst haar op deze onafwendbaarheid.

„Wat wilt U eigenlijk zeggen," vraagt ze aan den bankier, die dat punt ter sprake bracht.

„Laat ik het kind bij zijn naam noemen. U hebt de leening aangegaan en hypotheek op uw eigen werf genomen, in het vooruitzicht rente en aflossing te kunnen betalen uit de bedrijfswinst der beide werven. Uit Bon's werf de winst ten halve, uit uw eigen werf het geheele batig. Maar zie ik het wel, dan is bij den huidigen stand van zaken uit de Krimpensche Werf voorloopig geen sap

Sluiten