Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te persen. En uit uw eigen werf zal nooit zooveel gerealiseerd kunnen worden, dat daarmee rente en aflossing van het geheele kapitaal over een belangrijke periode gekweten kan worden."

„Tenzij men mij de gelegenheid Iaat, het geslagen gat te dichten."

„U bedoelt, opschorting der termijnen ? Onmogelijk. Dan neemt de kapitaalschuld toe, terwijl de tendenz heden juist moet zijn, aflossing van de koplasten. Het bedrijf zou namelijk topzwaar worden, want alles wijst er op, dat er binnen korten tijd gewerkt zal moeten worden op lager niveau."

„De banken zullen me dus ophangen. Kan ik het helpen, dat de oorlog ineens uit was?"

„Dat niet, maar was het behoedzaam een uitkoopcontract voor 't materiaal van al die schepen te sluiten?"

„We hadden toch zelf ook een contract met de O.A.I.M."

„U ziet nu, wat het waard was."

„Als ik het niet had gedaan en gewacht met koopen.... en stel voor dat de prijzen nog opgeloopen waren, zooals nu al vier jaren,lang.... wat hadden de heeren dan gezegd? Ze zouden gezegd hebben, dat ik met hun geld had gespeculeerd; ik had een contract met de O.A.I.M. gebaseerd op dagprijzen benevens een fictie-toeslag, ik had me tijdig behooren te dekken. Achteraf, nu de O.A.I.M. kapot is, hebben de heeren goed praten. Maar laten we 't kort maken. Ik zal voor de aflossingen zorgen! Julllie krijgen mij er niet onder. De werf zal weer rendeeren, zij 't op andere basis. Ik zal weten te werken. Jullie kennen me blijkbaar nog niet, meenen mij de stuipen op het lijf te kunnen jagen. Maar 'k heb voor heeter vuren gestaan!"

„Mevrouw, we bewonderen uw optimisme en uw durf. We begrijpen mèt U, dat we er met lamenteeren niet komen. We wenschen U toe, natuurlijk wenschen we dit, dat U slaagt. Tenslotte is ook ons geld er mee gemoeid."

„Kom nu.... er is nog altijd overwaarde."

„Zal moeten blijken," zei de behoedzame grijze bankier. „Ik heb met dat bijltje vaker gehakt."

16

Sluiten