Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindbedrag opleveren, dan direct na de krach van de O.A.I.M. U hadt dus voordeeliger gedaan met eerder te liquideeren."

„Dat wil bedoelen?"

„Dat het nog meer geld kan kosten, als U het wéér een jaar blijft aanzien."

„En de twee tankbooten?"

„Als de werf als zoodanig niet verloren gaat, hoeft die order niet in de lucht te vliegen."

„Wat wilt U dan doen?"

„We zeggen U het geld op, mevrouw, overeenkomstig het bepaalde in art. 18 der overeenkomst. Er is gebleken, dat rentabiliteit van de werf ontbreekt. Als U wilt, kunt U daarover accountants-uitspraak vorderen, volgens ditzelfde artikel, lid 3. Wij vreezen dus terecht dat het onder ons berustend aandeelenbezit niet toereikend is. Ook daartegen kunt U zich verweren met behulp van een deskundigenrapport."

Ze geeft geen antwoord. Dit is dus het einde? Ze kijkt ze een voor een aan, deze mannen, die hier 't meedoogenlooze vonnis vellen over haar levenswerk. Het geld zeggen zij op: binnen drie maanden moet ze dus zeven honderd vijftig duizend gulden kunnen fourneeren, dan is 51 % van de Krimpensche Werf haar volle eigendom. Ze ziet in oogen, die van geen wijken weten. „Ik hoef zeker niet te probeeren, U op andere gedachten te brengen," zegt ze slikkend.

„Neen mevrouw, want alles wat U zoudt kunnen aanvoeren, hebben we al overwogen en doen gelden. Waart U geen weduwe en hadt U niet de zorg voor uw kind, we hadden al reeds eerder ingegrepen."

„Toen hebt U 't beter gevonden eerst te wachten, tot de liquiditeit zoodanig was, dat hulp van buitenaf bezwaarlijk zal worden."

„Laat ons zakelijk blijven, mevrouw. Ik zei U al eerder, dat is voor U om 't even. U waart toen ook niet geslaagd in 't vinden van nieuw geld."

Sluiten