Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de inlossing der aandeelen ad 30i% der nominale waarde vordert, dan blijkt, dat een bedrag van ƒ 440.000 vrij komt. Met dit bedrag wil men U, eigenlijk onverplicht, tevens crediteeren; dat wil dus zeggen, dat uw leeningschuld zal zijn verdwenen en de hypotheek op Het Boegbeeld teruggevoerd van ƒ 312.000 tot ƒ 255.000."

„Even nadenken," zegt ze. „Er is nog geen vier ton nadeelig saldo. De waarde van de werf taxeert U op vijftien ton, maakt elf ton reëele waarde. En daarvan krijgen de anderen schoon drie honderd zestig mille...."

„Juist en U practisch de rest."

Ze springt op. „Maar dat zou gemeene diefstal zijn!" schreeuwt ze.

De ander blijft kalm en speelt met zijn lorgnet. Men maakt een bankman niet zoo spoedig aan het schrikken. Hij laat haar uitblazen en vraagt dan: „Vindt U 't niet geheel en al in orde, mevrouw? Verklaar U nader!"

„Man! Ik moest je wurgen. Denken jullie dat ik daar óóit mijn poot onder zet? Dat zou ik met mijn naam bekrachtigen? Hebben jullie soms ooit gehoord, dat Cato Lafeber een dievegge was? Heb ik ooit in den handel menschen bestolen?! Nooit, versta je! Nooit laat ik die menschen uitschudden, om jullie de werf voor een grijpstuiver in handen te spelen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Bovendien, ik zou kunnen worden aangeklaagd wegens bedrog."

„Neen mevrouw, dat kan nu juist niet. Het liquidatiecontract zal ook voor uw part maar 30 % vermelden. Het andere wordt een boekhoudkundige maatregel, waar geen speld valt tusschen te krijgen."

„Zoo, en dat is dan precies niet strafbaar. Daar kunnen ze Cato dan niet het schuurtje voor induwen. Mooi overlegd. Maar of ik dan ooit nog een mensch eerlijk in de oogen zou durven kijken, wordt niet gevraagd. Zeg maar aan de heeren, dat ik liever ga bedelen. Ik ben dan wel een onvoorzichtige vrouw geweest, maar een dievegge maken ze niet van me. Verstaan?!"

Sluiten