Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water zich weer sluit in rust. Cato Lafeber is uit den gezichtskring der praters verdwenen voorgoed; bijwijlen nog maar wordt herinnering aan haar opgehaald, als de praat komt over de bedrijvigheid in den mobilisatietijd, aan opkomst en vernietiging veler zaken en personen, tijdens deze wilde jaren van honger en goud.

Ja, en toch hebben de praters een waar gerucht verspreid, al weten ze niet, waar 't ontstond en wie er de zegsman van is. Cato woont in Antwerpen. Ze heeft de afbraak van haar levenswerk niet verder willen aanzien, geen brieven van haar curator beantwoord, geen prijs gesteld op 't behoud van de zaken, die haar eigendom mochten blijven. Alleen die paar guldens reisgeld, wat kleer en een gouden broche was haar bezit, toen ze het woeste besluit nam, nu liever te gaan bedelen, dan nog meer trappen te blijven afwachten van haar geldschieters. Sedert haar vertrek heeft ze maar weinig bekenden gezien en in die gevallen ging ze maar schielijk voorbij. Het is niet noodig, «lat anderen naar haar beroerdigheid komen kijken. Ze heeft het gezelschap der menschen niet gezocht, toen ze de weelde kende, thans des te minder. Menschen plegen hard te zijn voor een mensch in nood. Is zij zelf niet altijd hard geweest voor anderen? Zij heeft in de jaren van haar grootheid naar zakelijk contact met de menschen gestreefd, daar hoefde het hart toch niet tusschen te komen. En ze ziet geen titel, waarop ze thans tot haar bekenden kan komen om hulp. Heeft zij, waar ze zou vragen om bijstand, iets aan te bieden als tegenprestatie? Mets.

Toen zij van de Kroonprinces vertrok had ze haar georven geld, waarmee de werf Het Boegbeeld kon worden gesticht; al was het, dat ze de betaling over drie jaar conditioneerde. Na een jaar werken was die werf echter haar volle eigendom geweest; eerder dus dan zij had verwacht. En toen zij het bestak, in de groote Krimpensche Werf haar aandeel te nemen bracht zij haar bezit toch minstens in. Nu echter, terwijl de goudstroom heeft opgehouden te vloeien en de maatschappij zich herinricht na het beestige

Sluiten